Konkursi juhend

Infotehnoloogia on teinud õppimise põnevaks ja iga päev tuleb välja uusi vahendeid, mida õppetöös kasutada.
Konkursile „Matemaatika on mõnus ” on oodatud õpilaste poolt loodud juhendmaterjalid matemaatika õpiprogrammi või veebipõhise tarkvara kasutamise kohta.

Juhend peab sisaldama:
*õpiprogrammi või tarkvara kirjeldust (kuidas kasutada ja mida teha saab, kas on eesti keele toetus, kommerts/vabavara, toote koduleht või CD tootja ja pealkiri, mis formaadis saab levitada);
*ülesande lahendamise kirjeldust;
*näidet vahendi kasutamisest.

Juhend ja näide peavad olema avaldatud Internetis.
Juhendi avalehel peab olema:
*teema,
*seotus õppekavaga (kooliaste, klass),
*vahendi eesmärk (mida saab selle juhendi järgi õppida),
*juhendi koostaja andmed (nimi, kool, klass, meiliaadress, juhendaja õpetaja).

Konkursil esitatud tööde hindamismudel

Hindamismudeli leiad SIIT