Õpetajate konkursi juhend

Infotehnoloogia on teinud õpetamise põnevaks ja iga päev tuleb välja uusi vahendeid, mida õppetöös kasutada.
Konkursile „Matemaatika on mõnus ” on oodatud õpetajate poolt loodud juhendmaterjalid matemaatika õpiprogrammi või veebipõhise tarkvara kasutamise kohta.

Juhend peab sisaldama:
*õpiprogrammi või tarkvara kirjeldust (kuidas kasutada ja mida teha saab, kas on eesti keele toetus, kommerts/vabavara, toote koduleht või CD tootja ja pealkiri, mis formaadis saab levitada);
*vahendi kasutamisõpetust koos menüüde kirjeldusega;
*rakendatavust õppetöös;
*ülesannete lahendamise kirjeldust;
*näiteid vahendi kasutamisest.
*Juhend ja näited peavad olema avaldatud Internetis.
Juhendi avalehel peab olema:
*teema,
*seotus õppekavaga (kooliaste, klass),
*vahendi eesmärk (mida saab selle juhendi järgi õppida),
*juhendi koostaja andmed (nimi, kool, meiliaadress),
*konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. 

Konkursil esitatud tööde hindamismudel.

Hindamismudeli leiad SIIT