Matemaatika ainekuu

Käesoleval õppeaastal teeb Koolielu portaal väikese ringkäigu aineõpetuses.
Igal kuul - oktoobrist maini - on tähelepanu keskpunktis mõned kindlad õppeained.
INFO ainekuude kohta leiad Koolielu portaalist.
Novembris oli tähelepanu keskpunktis matemaatika ja informaatika.

Õpilased-õpetajad said  osa võtta ainealastest konkurssidest . Õpilastel oli hea võimalus proovile panna oma loovus ja teadmised.
Õpetajad said aga mõõtu võtta  veebipõhiste õppematerjalide ja metoodiliste juhendite loomisel.
Õpetajate konkursile esitati 20 tööd
Õpilaste konkursile esitati 10 tööd
Õpetajate töödega saad tutvuda SIIN
Õpilaste töödega saad tutvuda SIIN
Kõik äramärgitud tööd avaldatakse Koolielu portaalis.
Konkursi tulemused

koolielu_november.swf
File Size: 79 kb
File Type: swf
Download File